Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

myslinieuczesane
0885 4041 390
myslinieuczesane
0752 a353 390

July 07 2015

myslinieuczesane
3296 bccd 390

July 03 2015

myslinieuczesane
9345 8542 390
Reposted bypinkbubble pinkbubble

June 14 2015

myslinieuczesane
5439 4eab 390

June 09 2015

1162 a5db 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viamaali maali
4529 929d 390
Reposted fromerial erial viastylte stylte
myslinieuczesane
Reposted fromemcix emcix viastylte stylte

June 07 2015

myslinieuczesane
1609 e8a4 390

June 01 2015

myslinieuczesane
7585 761b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadoubleespresso doubleespresso

May 31 2015

myslinieuczesane
1528 5c0d 390

May 29 2015

6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viaprzeblyski przeblyski
myslinieuczesane
Reposted fromciarka ciarka vianumb numb
myslinieuczesane
3149 6202 390
Reposted fromAgnik Agnik vianumb numb
myslinieuczesane
wszystkie słowa już były
— Hanna Krall
Reposted fromprzeblyski przeblyski vianumb numb
myslinieuczesane
4074 ad76 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianumb numb

May 28 2015

myslinieuczesane
Jacques Tati  ad nauseam
Reposted fromToka Toka viaverronique verronique
myslinieuczesane
6587 1693 390
Reposted fromverronique verronique
myslinieuczesane
Reposted fromoski oski vianoomi noomi
myslinieuczesane
Jestem najzwyklejszym z ludzi i nie umiem popełniać rzeczy szalonych. Nie umiem przejść przez życie jak burza, mnożąc nienawiść możnych i rozpacz biedaków. Nie umiem nic z tych rzeczy, które zachowują człowieka w pamięci innych. Lubię tylko szybko jeździć, czytać książki i trochę alkoholu od czasu do czasu.
— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder vianoomi noomi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl